MIkael Marcko
Omega-3 helt onödigt?
 

Häromdagen kom det en rapport om hur onödigt det är med Omega-3 tillskott.

Utan att reflektera eller kontrollera fakta slås denna nyhet upp stort i dagspress och TV.

Kära journalister, varför inte kontakta oss som testar fettsyraprofilen på människor varje dag, för att få en kommentar?

Se exempel nedan från svt

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/tillskott-av-omega-3-helt-onodigt

Vad har då Professor Anders Jacobsson kommit fram till?

Att vi människor utan problem skulle klara av att omvandla kortkedjad Omega-3 (ALA) till långkedjad DHA och därmed inte behöva ta Omega-3 tillskott i form av EPA och DHA.

Han drar slutsatsen från test utförda på möss!

Nu råkar det vara så att möss har en extremt hög omvandling av ALA till DHA ( Professor Jacobsson anger den till 90%)

Vi människor har en omvandling som underderstiger 5% (kvinnor i fertil ålder kan nå något högre omvandling).

Lite magstarkt att dra slutsatsen att tillskott av marin Omega-3 är helt onödgt med tanke på ovanstående, eller hur?

Varför har man inte kontrollerat fettsyraprofilen på människor?

Det finns ett antal studier på människor som visar på hur låg omvandlingen från ALA till EPA och DHA är bl. a  (1) (2)

Efter många års arbete med fettsyraprofiltester (på människor) ser jag tydligt att en överväldigande majoritet av dem som testats har låga Omega-3 värden (EPA och DHA) och dessutom en stor obalans mellan Omega-6 och Omega-3.

Även individer som äter extra tillskott av ALA (ofta linfröolja) har visat sig ha låga EPA och DHA värden.

Om Professor Jacobssons antagande hade varit riktig så hade våra tester visat helt andra resultat.

Av en grupp på 9000 testade personer var det endast 517 som nådde upp till följande 3 kriterier:

- HS Omega-3 index (EPA+DHA) över 8%

- Omega-6/Omega-3 ratio (AA/EPA) under 3

- Transfetter under 1%

Mätt som % av totalt uppmätta fettsyror (26st motsvarande över 99% av fettsyrorna i kroppen) 

Våra fettsyratester visar alltså på att  de allra flesta bör att inta marin Omega-3 (EPA+DHA) om man vill uppnå en god EPA och DHA nivå samt en bättre balans mellan Omega-6 och Omega-3.

Mikael Marcko / VD Arctic Health AB

 

(1) Plourdre M et al. Extremely limited synthesis of long chain polyunsaturates in adults: implications for their dietary essentiality and use as supplements. Appl Physiol Nutr Metab 2007;32:619-634

(2) Pawlosky RJ et al. Physiological compartemental analysis of linoliac acid metabolism in adult humans. J Lipid Res 2001;42:1257-1265